Biologie opdrachten

11-11-2014

​Op deze pagina's staan zes opdrachten voor biologie die betrekking hebben op een of meer hogere denkvaardigheden. Ze zijn bedoeld voor de onderbouw van het voortgezet onderwijs en voorzien van een toelichting voor de docent.


  = Analyseren   = creëren   = Evalueren

​Hogere denkvaardigheidOmschrijvingLeerjaarNiveauDownload PDFDownload WORD
FWanalyseren50x50.pngSpuiten, slikken, of toch anders...?
In deze opdracht gaan leerlingen onderzoeken op welke manier paracetamol kan worden gebruikt en hoe deze stof als medicijn door het lichaam gaat. Leerlingen passen daarmee de kennis toe die is opgedaan bij het verteringsstelsel en het bloedvatenstelsel.
​2-3​havo/vwo​download​​download
Je zal de spitsmuis maar zijn...
Bij deze opdracht gaan de leerlingen zelf een voedselweb maken met behulp van gegevens over organismen. Aan de hand van het zelfgemaakte voedselweb beantwoorden de leerlingen analysevragen. Er worden veranderingen aangebracht in de voedselketens. Het is aan de leerling om te analyseren wat er dan gaat gebeuren.
​1-3​havo/vwo​​download​​download
Een nieuw verblijf!
Aan de hand van ontwerpstappen denken leerlingen na over de inrichting van een nieuw verblijf voor een dier naar keuze. Ze doen in verband hiermee onderzoek naar de leefomstandigheden van het dier. De uitkomsten van het onderzoek worden gebruikt bij het ontwerpen van het dierenverblijf, waarbij ook rekening gehouden moet worden met bezoekers en verzorgers van het dier.
1-​3vmbo/​havo/vwo​​download​​download
Menselijk gedrag
Bij biologie wordt in de lessen aandacht besteed aan het gedrag van dieren. Maar even interessant of misschien wel interessanter is het gedrag van mensen. In deze opdracht gaan leerlingen zelf onderzoek doen (volgens een stappenplan) naar lichaamstaal. De resultaten worden gepresenteerd.
​2-3​vmbo-t/​havo/vwo​​download​​download
Voedsel; hoe kies je bewust?
Aan de hand van wat leerlingen zelf al weten en na aangereikte informatie over keurmerken, buigen leerlingen zich over de vraag hoe je bewust keuzes kunt maken bij het kopen van voedsel. Daarbij worden zij gestimuleerd om producten te vergelijken op grond van zelfbedachte criteria.
1-​3vmbo-t/​havo/vwo​​download​​download
Walvisjacht verantwoord?
Leerlingen gaan zich in deze opdracht een mening vormen over de walvisjacht in Japan. Is deze jacht nodig en mag de Japanner nog walvisvlees eten? Om de vaardigheid ´evalueren´ te oefenen doen de leerlingen een peer-beoordeling.
​1-3​​havo/vwo​​download​​download