Creëren

29-10-2014

Bij opdrachten waarbij leerlingen iets moeten creëren (ontwerpen) maken zij gebruik van bestaande kennis om daarmee iets nieuws tot stand te brengen. Het gaat dan bijvoorbeeld om een nieuwe compositie met bekende elementen (zowel in conceptuele als in artistieke zin). Maar leerlingen kunnen ook, op basis van aanwezige en nieuw te verwerven kennis, iets volledig nieuws maken.


Hieronder staan handelingswerkwoorden die gebruikt kunnen worden bij het formuleren van opdrachten die betrekking hebben op creëren.

  • Ontwerpen
  • Scheppen
  • Samenstellen
  • Schrijven
  • Ontwikkelen
  • Voorspellen en extrapoleren
  • Combineren kennis op verschillende terreinen

Zie ook de website www.talentstimuleren.nl.
Hier worden aspecten van een stimulerende leeromgeving belicht. De taxonomie van Bloom geldt daarbij als uitgangspunt voor de ontwikkeling van zogenaamde rijke leeractiviteiten.

Creëren
Contactpersoon