Evalueren

29-10-2014

Het begrip evaluatie kan gemakkelijk voor verwarring zorgen. Het is de letterlijke vertaling van het Engelse 'to evaluate'. Bij evalueren gaat het om het vellen van een oordeel, gebaseerd op criteria en standaarden, door middel van controleren en bekritiseren (Anderson et al., 2001).

Evalueren doet dus een beroep op kritisch denken. De subvaardigheden die bij kritisch denken horen:

  • analyseren van argumenten en bewijs;
  • conclusies trekken op basis van inductief of deductief redeneren;
  • oordelen of waarderen;
  • besluiten nemen of problemen oplossen.

Hieronder staan handelingswerkwoorden die gebruikt kunnen worden bij het formuleren van opdrachten die betrekking hebben op evalueren.

  • Concluderen
  • Beargumenteren
  • Waarderen/waarde aangeven
  • Bekritiseren
  • Kiezen en de keuze rechtvaardigen
  • Besluiten
Contactpersoon