Waar gaat het bij hogere denkvaardigheden om?

21-10-2014

Bij hogere denkvaardigheden gaat het om kritisch leren denken, creatief zijn of een probleem oplossen. Opdrachten die appelleren aan hogere denkvaardigheden prikkelen leerlingen om hun talenten verder te ontwikkelen. Zo worden zij beter toegerust op wat de 21e eeuw van hen vraagt.

Dat het oefenen van hogere denkvaardigheden alleen voor hoogbegaafde of talentvolle leerlingen bestemd is, is een misverstand. Op elk niveau kunnen leerlingen aangezet worden om creatief, kritisch of analytisch te zijn. Deze website laat zien hoe.

De taxonomie van Bloom

Voor de indeling van de verschillende denkvaardigheden wordt gebruik gemaakt van de taxonomie van Bloom. Deze taxonomie ordent denkvaardigheden van laag naar hoog en geeft aanwijzingen hoe met deze vaardigheden te oefenen in de (les)praktijk.

Op deze site staan voorbeelden van opdrachten met hun uitwerkingen voor aardrijkskunde, biologie, geschiedenis, natuurkunde en wiskunde voor de onderbouw VO. Meer...

Contactpersoon