Opdrachten aardrijkskunde

4-11-2014

​Op deze pagina's staan zes opdrachten voor aardrijkskunde die betrekking hebben op een of meer hogere denkvaardigheden. Ze zijn bedoeld voor de onderbouw van het voortgezet onderwijs en voorzien van een toelichting voor de docent. 

 

= analyseren   = Creëren   = Evalueren

​Hogere denkvaardigheidOmschrijvingLeerjaarNiveauDownload PDFDownload WORD
FWanalyseren50x50.pngMinderheden in de VS
In deze opdracht wordt een kaart gebruikt om een bepaald patroon over minderheden in de VS te beschrijven.
​2​havo/vwodownload​​download
​Klimaatgrafiek
Grafieken lezen en interpreteren vereist nauwkeurigheid. Verschillende klimaatgrafieken worden met elkaar vergeleken en op de juiste plaats op de wereldkaart gezet..
​1-2vmbo/​havo/vwo​​download​​download
FWevalueren50x50.pngCultuur in Azië
Vijf foto's uit Azië (Japan), één hoort er niet bij. Koppel foto's aan elkaar en aan geografische kennis.
​3​havo/vwo​​download​​download
​Ruimte voor de rivier
Beslissingen nemen op grond van verschillende scenario's. Maak een keuze waar de rivier kan overstromen om zo de stad te redden.
​2​vmbo/​havo/vwo​​download​​download
​Gesteenten
Op grond van gegeven informatie onderzoeksvragen maken over verschillende gesteenten.
​3​havo/vwo​​download​​download
​Ontwerp een woonwijk
Aan de hand van een basiskaart een woonwijk ontwerpen en daarbij een aantal regels volgen.
​1​vmbo/​havo/vwo​​download​​download
Reisverslag Midden Westen
Reizend langs verschillende stadjes in de VS van de 20e eeuw wordt de opbouw van de Amerikaanse stad ontdekt.
​1-2​vmbo​downloaddownload
​Arm en rijk
Welke belangrijke begrippen over het onderwerp Arm en rijk staan met elkaar in verbinding? Zoek het uit met deze opdracht.
​1​vmbo​downloaddownload
China, wereldmacht
Wat maakt China tot een wereldmacht? Formuleer de criteria en geef een oordeel.
​3​havo/vwo​downloaddownload
Bevolking
Is er een hiërarchie aan te brengen in een negental begrippen over bevolking? Probeer het met de bevolkingsdiamant.
​1​vmbo/havo/
vwo
​download​download