Opdrachten geschiedenis

4-11-2014

​​Voor geschiedenis zijn zes voorbeeldopdrachten ontwikkeld, met bij elke opdracht een uitgebreide toelichting. In onderstaand schema een overzicht met een korte toelichting bij elke opdracht.

 

= Analyseren   = creëren   = Evalueren

 

​Hogere denkvaardigheidOmschrijvingLeerjaarNiveauDownload PDFDownload WORD

FWanalyseren50x50.png

 

De mammoetjacht
De prehistorie is de periode waarvoor geen geschreven bronnen beschikbaar zijn. We moeten het doen met materiële bronnen. Maar wat betekent dit voor onze kennis van de prehistorie, waarover kunnen we wel uitspraken doen en waarover kunnen we slechts vermoedens uitspreken? Dat is het onderwerp van deze opdracht waarin een verhaal over de mammoetjacht centraal staat. Dit verhaal is een bewerking van een passage uit het boek De stam van de holenbeer.
​1​havo/vwodownload

​​download

 

 

 

De Olympische Spelen
In deze opdracht, die zowel betrekking heeft op de klassieke Griekse oudheid als het heden, doen leerlingen onderzoek naar verschillen tussen de oude en moderne Olympische Spelen.
​1vmbo/​havo/vwo​​download​​download

FWevalueren50x50.png 

De Beeldenstorm
Leerlingen moeten om te beginnen beredeneren welke van drie (secundaire) bronnen over de beeldenstorm (passages uit schoolboeken) geschreven is door een katholieke auteur. Vervolgens moeten zijn beredeneren waarom de interpretatie van de gebeurtenissen in 1566 in de loop van de tijd kan zijn veranderd.
​havo/vwo​​download​​download

 

Balthasar Gerards
In deze opdracht moeten leerlingen beredeneren waarom mensen, in heden en verleden, heel verschillend hebben geoordeeld over de (daad van de) moordenaar van Willem van Oranje, Balthasar Gerards.
​vmbo/​havo/vwo​​download​​download
Gerda Laqueur
Deze opdracht heeft betrekking op ontwikkelingen en gebeurtenissen in Duitsland ten tijde van de Republiek van Weimar en het nationaalsocialisme.
Een Joods meisje, Gerda Laqueur, is direct na W.O.I zo kwaad over het verdrag van Versailles, dat zij hoopt dat de Duitsers hiervoor wraak zullen nemen.
De leerlingen vertellen Gerda, in deze opdracht, dat zij begrijpen waarom zij deze gevoelens heeft, maar vertellen haar ook waarom zij er nog spijt van zal krijgen.
​havo/vwo​​download​​download

 

Het begin van de Koude Oorlog
Deze opdracht gaat over het uitbreken van de Koude Oorlog, meer precies over de vraag wie er verantwoordelijk was voor het uitbreken ervan, de Sovjetunie of de Verenigde Staten. De vaardigheid die centraal staat is bron en vraagstelling, leerlingen moeten redeneren over en met bronnen.
​havo/vwo​​download​​download

 

De beeldenstorm 1566​Opdrachten over onder meer de oorzaken en gevolgen en verschillende interpretaties van de Beeldenstorm.​2​havo/vwodownload​download

 

Egypte
​In deze opdracht analyseren leerlingen bronnen over het oude Egypte voor het beantwoorden van een zelf bedachte onderzoeksvraag. Zij bepalen tevens welke bronnen bruikbaar zijn voor het beantwoorden van die vraag.
​1​vmbo/havo/
vwo
downloaddownload
​Marshallplan
In deze opdracht analyseren leerlingen verschillende bronnen (spotprenten en tekstbronnen) over de Marshallhulp.
​3​havo/vwo​downloaddownload
Opstand 1
​In deze opdracht moeten leerlingen op basis van bronnen beredeneren of Willem van Oranje katholiek of protestant was.
​2

​vmbo/havo/
vwo

​downloaddownload
Opstand 2
​In deze opdracht bepalen leerlingen hoe groot de rol was van personen en gebeurtenissen in de opstand van de Nederlanden tegen Spanje.
​2​vmbo/havo/
vwo
​downloaddownload
Opstand 3
​Leerlingen schrijven de biografie van twee hoofdrolspelers in het conflict tussen de Nederlanden en Spanje, Willem van Oranje en Filips II.
​2​vmbo/havo/
vwo
​download​download
Opstand 4
​In deze opdracht maken leerlingen, in tweetallen, een grafiek met een levenslijn over het leven van Filips II en Willem van Oranje.
​2​vmbo/havo/
vwo
downloaddownload
Werken in de prehistorie​
Hadden vrouwen die in de prehistorie verzamelaars waren het beter dan vrouwen die boeren waren? Deze vraag staat centraal in deze opdracht.
​1​havo/vwodownloaddownload

Aanvraag antwoordmodellen