Opdrachten Nederlands

9-4-2015

​(Zes lessen(series) zijn uitgewerkt volgens aangeleverd format Hogere Denkvaardigheden, inclusief antwoordmodellen:)

  • De nieuwe, mooie, zwarte, platte telefoon; Bijvoeglijke naamwoorden herkennen en gebruiken
  • Ontleden 2.0;  Activerend grammaticaonderwijs
  • Zo verstuurt u een WhatsApp!; Hoe help je met een handleiding een mevrouw van 70+ een WhatsApp’je te sturen aan haar kleindochter?
  • Wat ik graag wil vertellen …; Presenteren in de klas
  • Wat vind jij ervan?; Recensies lezen en schrijven
  • Haaai meneer de directeur …; Het schrijven van een zakelijke brief

 

= analyseren   = Creëren   = Evalueren

​Hogere denkvaardigheidOmschrijvingLeerjaarNiveauDownload PDFDownload WORD

 

Recensies lezen en schrijven
In deze opdracht leren de leerlingen hoe een goede recensie eruit ziet, lezen ze enkele recensies en gaan ze zelf aan de slag met het schrijven van een recensie over een boek, film, voorstelling, concert, televisieprogramma, … voor hun klasgenoten. Ze geven elkaar aan de hand van criteria kritische feedback.

2

havo/vwo

download​​download

 

 

Handleiding maken
In deze opdracht kijken de leerlingen naar een voor hen veelal overbekende actie: een berichtje sturen via WhatsApp. Hun wordt gevraagd een handleiding te maken zodat een oudere dame ook gebruik kan maken van WhatsApp. Dat vraagt om het opdelen van informatie in deelstappen en het je kunnen verplaatsen in anderen – in dit geval een oudere dame – met een ander referentiekader dan jezelf.

2

vmbo

​​download​​download

 

Schrijven van een zakelijke brief
In deze opdracht oefenen de leerlingen met het onderscheid tussen een zakelijke en persoonlijke brief. Ze schrijven een zakelijke brief en geven elkaar aan de hand van criteria kritische feedback.

2

​vmbo

​​download​​download

 

Bijvoeglijke naamwoorden herkennen en gebruiken
In deze opdracht leren de leerlingen over de functie van bijvoeglijke naamwoorden en leren ze verschillende soorten bijvoeglijke naamwoorden herkennen en gebruiken.
​1 en 2​havo/vwo​downloaddownload

 

 

​Activerend grammaticaonderwijs volgens prof. dr. Peter Arno Coppen
In het reguliere grammaticaonderwijs richten de opdrachten zich vooral op het opsporen van woord- of zinsdelen aan de hand van bepaalde vuistregels. Prof. dr. Peter Arno Coppen laat met zijn aanpak Actief Grammaticaal Denken de leerlingen kritisch nadenken over de taalkundige concepten die achter deze vuistregels liggen. Door het uitwerken van deze opdracht worden de leerlingen zich bewuster van het onderscheid tussen naamwoordelijke en werkwoordelijke gezegdes en het taalkundige concept dat hieraan ten grondslag ligt.
​2​vwodownloaddownload

 

Presenteren in de klas
Presenteren is een belangrijke vaardigheid. Leerlingen dienen zich op een juiste wijze uit te drukken, waarbij hun presentatie goed is opgebouwd en de taal passend is. Deze les besteedt aandacht aan presentatievaardigheid. Op basis van filmbeelden leiden de leerlingen af welke vaardigheden nodig zijn om op een goede manier jezelf en je verhaal te presenteren. Aan de hand van een checklist bereiden ze hun presentatie voor en beoordelen ze elkaars presentatie.
​2​vmbodownload​download