Sector
  • Vmbo onderbouw
  • Havo onderbouw
  • Vwo onderbouw

Over hogere denkvaardigheden

21-10-2014

Oefenen van hogere denkvaardigheden impliceert dat leerlingen leren samen te werken, kritisch te denken en sociaal en cultureel vaardig te zijn. Als leerlingen deze vaardigheden beheersen zijn ze beter toegerust op hetgeen de samenleving in de 21e eeuw van hen vraagt. Vaardigheden die hen ook van pas komen in het vervolgonderwijs en later in hun werk. Een overweging temeer om hogere denkvaardigheden als basis te nemen voor uitdagende opdrachten, waarbij talenten van leerlingen zoveel mogelijk aangesproken en ontwikkeld worden.

Een van de bekendste manieren om denkvaardigheden in te delen is de taxonomie van Bloom. Bloom benoemt analyseren, evalueren en creëren als hogere denkvaardigheden.
Anderson en Krathwohl (2001) hebben een gereviseerde taxonomie van Bloom beschreven in zes dimensies van het cognitieve proces: onthouden, begrijpen, toepassen, analyseren, evalueren en creëren. Zij onderscheiden daarnaast een tweede dimensie, namelijk de kennisdimensie. Hierin wordt een verdeling in feitenkennis, conceptuele kennis, procedurele kennis en metacognitieve kennis gebruikt.

Stappenplan

Direct aan de slag met hogere denkvaardigheden? Bekijk deze korte training bestaande uit vijf stappen.

Contactpersoon